HOME 日光スパ屋メニューランチランチメニュー

日光スパ屋メニュー

2021.03.30ランチ
ランチメニュー

平日限定のお得なランチメニューです。

パスタは30種類の全てのメニューからお好みのパスタをお選びください。

spaya_nikko_SET_180323

spaya_pasta_210319_OL

spaya_nikko_pizza&antipasto_210319_OL